Gullpigan Hemtjänst AB erbjuder vård, omsorg, stöd och service av hög kvalitet. Dina individuella behov och önskemål samt Din delaktighet ska stå i fokus.

Vi erbjuder våra tjänster på svenska och till viss del på finska, alla dagar 7.00 – 22.00. Vi är måna om att ha hög tillgänglighet. Det ska vara lätt att komma i kontakt med personal och insatserna ska utföras inom överenskommen tid.

Vi eftersträvar att Du ska få ett värdigt liv och kunna känna välbefinnande. Privatliv och personlig integritet respekteras.

Dina synpunkter är viktiga för oss och hanteras skyndsamt. Vi har tystnadsplikt.

Vi styr verksamheten utifrån kraven i socialtjänstlagen (SOL), och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och arbetsmiljölagen (AML) samt övriga lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

LOV_godkand leverantor

 

tjanst

Pirkko DammertOmvårdnadstjänster