Gullpigan hemtjänst AB är av Örebro kommun godkänd leverantör inom LOV (Lagen om Valfrihetssystem). Detta innebär att du kan välja Gullpigan till din leverantör av hemtjänster; städning, tvätt, att handla, laga mat m.m. Vi erbjuder våra servicetjänster på svenska och till viss del på finska, vardagar 8.00 – 17.00.

För att beställa servicetjänster från Gullpigan behöver du bara ringa Örebro kommuns Servicecenter tel 019 – 21 10 00. Detta gäller också om du vill byta leverantör från Örebro kommun till Gullpigan, och göra så kallat Omval. Du behöver inte ange något skäl för att byta.

Du som är 75 år eller äldre har rätt till 8 timmar servicetjänster per månad enligt LOV. För dessa betalar du en avgift som högst uppgår till 184 kr per timme (2015).

Oavsett din ålder har du rätt att välja leverantör av servicetjänster i hemmet om du har ett biståndsbeslut från Örebro kommuns biståndshandläggare.

LOV_godkand leverantor

hemtjabnst

adminServicetjänster