Välkommen Du också till Gullpigan när Du behöver hjälp hemma! 

 • Vi är ett serviceföretag som prioriterar kontinuitet och Din trygghet

 • Vi hjälper Dig med det du inte längre klarar av eller orkar med

 • Vi bemöter Dig med respekt och omtanke

 • Vi stödjer anhöriga utifrån behov

 • Ring Servicecenter på Örebro kommun, tel 019 – 21 10 00 för att beställa LOV-tjänster från Gullpigan, så kontaktar vi Dig

 • – – –Du har rätt att välja vem som ska utföra följande tjänster:

  • Personlig omvårdnad och hemtjänster
  • Hjälp och stöd att upprätthålla meningsfulla aktiviteter
  • Hjälp och stöd vid måltider
  • Hjälp med inköp, besök på sjukhus, vårdcentral mm
  • Hälso- och sjukvårdsinsatser utförda av omvårdnadspersonal
  • Ledsagning vid aktiviteter
  • Avlösning i hemmet

  LOV_godkand leverantor

  Till-hälsodeklaration-och-journal

   

   

Pirkko DammertOm oss